TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

NamDinh Technology and Communication Secondary School

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lô 21, Khu đô thị Thống Nhất- TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648823 – 3645263

Lượt truy cập

111772

Bài viết

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIỂU ĐỘI TỰ VỆ

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIỂU ĐỘI TỰ VỆ

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12; Nghị định số 58/2010/NĐ- CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hưóng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ;

Theo hưóng dẫn của Ban CHQS thành phố Nam Định hướng dẫn tổ chức lễ ra mắt đơn vị tự vệ.

15 giờ 30 ngày 04 tháng 8 năm 2015, tại Hội trưòng Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Tiểu đội tự vệ tại chỗ trường trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định.

Tham dự lễ, có đồng chí Trung tá tá Nguyễn Bá Thịnh – Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Nam Định, các đồng chí trong BCH quân sự TP Nam Định. Về phía nhà trưòng có đồng chí Hoàng Văn Quyền  Hiệu trưởng nhà trường, đại diện một số phòng, khoa cùng với  7 CBGV được vinh dự đứng trong hàng ngũ Tiểu đội tự vệ tại chỗ của Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định

Sự kiện ra mắt Tiểu đội tự vệ tại chỗ của trường  có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc,…vv.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Tiểu đội tự vệ tại chỗ của trường sẽ luôn học tập, rèn luyện tri thức và thể chất, giữ vững bản lĩnh chính trị, khắc phục mọi khó khăn thử thách nhằm phát huy tốt vai trò trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn trong công tác giảng dạy, lao động. Cùng với các Phòng, Khoa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường.

DANH SÁCH LỰC LƯỢNG TỰ VỆ TẠI CHỖ CỦA TRƯỜNG

TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH.

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

1

Trần Phong

Giáo viên

2

Vũ Song Thao

Trưởng khoa Điện, điện tử

3

Dương Anh Đức

Giáo viên

4

Vũ Xuân Biên

Giáo viên

5

Trần Sỹ Tuấn

Giáo viên

6

Nguyễn Văn Yên

Giáo viên

7

Trần Sỹ Tuấn

Giáo viên

 

Đăng nhập tài khoản

Bộ giáo dục và đào tạo
Công nghệ phát thanh truyền hình
Cổng thông tin điện tử nam định
Đài truyền hình
Tuyển sinh 2014

- TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

- Cơ sơ 1: Khu A, Phố Đoàn Khuê - Khu đô thị Thống Nhất – Thành phố Nam Định.

- Cơ sở 2: Khu B, Đường Ngô Tất Tố - P.Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định

- Điện thoại: 0350 3648823 Fax:  0350. 3645263  Website: http://cnttnd.edu.vn

giường sắtgiuong sat gia rethực phẩm chức nănggiuong sat gia dinh