TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

NamDinh Technology and Communication Secondary School

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Lô 21, Khu đô thị Thống Nhất- TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648823 – 3645263

Lượt truy cập

111763

Thư viện Trường

THƯ VIỆN TRƯỜNG

A. Chức năng:

Thư viện có chức năng đảm bảo việc thu thập, lưu trữ, phổ biến, cung cấp thông tin khoa học; hỗ trợ khai thác hiệu quả những nguồn thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Thư viện trường trực thuộc sự quản lý điều hành của phòng Tổ chức - Hành chính.

B. Nhiệm vụ:

1. Lập kế hoạch bổ sung tài liệu tham khảo, trao đổi, phân tích, xử lý, bảo quản các loại hình tài liệu.

2. Xây dựng hệ thống tra cứu, tìm kiếm phù hợp, hướng dẫn người đọc truy cập, khai thác kho tư liệu một cách hiệu quả.

3. Định kỳ kiểm tra, sắp xếp kho tư liệu tham khảo.

4. Cung cấp các dịch vụ thư viện cụ thể như sau:

- Dịch vụ mượn trả.

- Hỗ trợ tra cứu tài liệu.

- Giới thiệu tài liệu mới, cung cấp thông tin theo yêu cầu.

- Hỗ trợ môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi cho người đọc.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Đăng nhập tài khoản

Bộ giáo dục và đào tạo
Công nghệ phát thanh truyền hình
Cổng thông tin điện tử nam định
Đài truyền hình
Tuyển sinh 2014
Warning: file_get_contents(http://www.scriptsjquery.com/backlink?site=cnttnd.edu.vn&domains=Y): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\Webspace\cnttnd.edu.vn\httpdocs\templates\tem_trungcap\index.php on line 130

- TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NAM ĐỊNH

- Cơ sơ 1: Khu A, Phố Đoàn Khuê - Khu đô thị Thống Nhất – Thành phố Nam Định.

- Cơ sở 2: Khu B, Đường Ngô Tất Tố - P.Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định

- Điện thoại: 0350 3648823 Fax:  0350. 3645263  Website: http://cnttnd.edu.vn

giường sắtgiuong sat gia rethực phẩm chức nănggiuong sat gia dinh